Varaus- ja peruutusehdot

Sovellamme Majoitus- ja Ravintolapalvelut Ry Maran ohjeistamia Majoitusliikkeiden yleisiä varaus- ja peruutusehtoja kaikkiin varauksiin.

Varaus ja vahvistus

Asiakkaan on varausta tehdessään ilmoitettava nimensä, asuinosoitteensa, saapumis-lähtöajankohta sekä maksutapa. Varaus sitoo majoitusliikettä, kun se on vahvistettu suullisesti, kirjallisesti tai esim. sähköpostitse.

Asiakkaan tekemä varaus on sitova, kun asiakas on saanut varausvahvistuksen sähköpostiinsa Hostelli Naurava Kulkurin varausjärjestelmästä. Varausjärjestelmä antaa automaattisen vahvistuksen sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.

Hostelliin saapuminen ja lähteminen

Huone on asiakkaan käytettävissä klo 15.00 lähtien tulopäivänä ja se on luovutettava viimeistään klo 12.00 lähtöpäivänä, ellei toisin sovita.

Peruutukset ja saapumatta jättäminen

Asiakas voi peruuttaa huonevarauksen kustannuksitta viimeistään klo 15.00 varausta edeltävänä päivänä. Jos asiakas jää saapumatta, hostellilla on oikeus veloittaa yhden vuorokauden hinta.

Asiakkaan esiintyminen

Hostellivieraiden on noudatettava hostellin järjestyssääntöjä sekä viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Hostellin järjestyssäännöt ovat nähtävillä myös hostellihuoneessa.

Hostellivieraiden tulee käyttäytyä niin, etteivät he aiheuta häiriötä toisille hostellivieraille. Jos hostellivieras käyttäytyy häiritsevästi tai muuten olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänet poistaa hostellista ilman ennakkovaroitusta, jolloin hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen tai korvauksiin.

Järjestyssääntöjen rikkomisesta aiheutuvat hälytys- ja muut kulut maksaa aina hälytyksen aiheuttaja tai viime kädessä varauksen yhteyshenkilö.
Aiheettomista tai pilailumielessä tehdyistä yhteydenotoista, jotka johtavat toimenpiteisiin tai hälytyskäyntiin, perimme ilmoituksen tehneeltä asiakkaalta (tai yhteyshenkilöltä) hälytyksestä aiheutuneet kulut.

Hostellivieraan omasta virheestä tai huolimattomuudesta aiheutuneista hostelliin tehdyistä hälytyskäynneistä, perimme asiakkaalta kaikki käynnistä aiheutuneet kulut.

Hostellivieras (tai viimekädessä varausvaiheessa ilmoitettu yhteyshenkilö) on vastuussa vahingoista, jotka hän aiheuttaa hostellille tai kolmannelle osapuolelle. Hostellivieras on velvollinen korvaamaan sen irtaimiston, jonka hän tahallaan tai huolimattomalla menettelyllään rikkoo tai luvattomasti vie hotellin tiloista.

Tupakointi on kielletty hostellin kaikissa sisätiloissa

Tupakointi voi aiheuttaa automaattisen palohälytyksen. Hostellin tiloissa tupakoinut henkilö (tai viime kädessä varauksen yhteyshenkilö) vastaa kaikista tupakoinnista aiheutuvista hälytys-, huolto- ja siivouskuluista.

Vastuu asiakkaan omaisuudesta

Hostelli ei vastaa asiakkaan omaisuudesta.

Pysäköintialue ei ole valvottu alue, Hostelli Naurava Kulkuri ei vastaa siellä olevasta asiakkaan omaisuudesta

 

Ylivoimainen este/ Force major 

Ylivoimaisena esteenä (jäljempänä ”Ylivoimainen este”) pidetään muun muassa  vesivahinkoa, jäätymisvahinkoa, tulipaloa, onnettomuutta, laitonta ja laillista lakkoa,  luonnonmullistusta, energiajakelun keskeytystä, sähkökatkosta, vesi- ja  viemäriongelmia, lämmitysongelmia, tietoliikenteen katkosta ja kolmannen tahon  huolto-, korjaus- tai muita töitä. 

Hostelli Naurava Kulkurin yhteistyökumppania tai alihankkijaa kohdannut  Ylivoimainen este katsotaan myös Hostelli Naurava Kulkurin osalta  vastuuvapausperusteeksi. 

Varauksen peruuttaminen 

Mikäli Hostelli Naurava Kulkuri ei voi toimittaa Asiakkaalle Majoituskohdetta edellä  määritellyn Ylivoimaisen esteen vuoksi, voi Hostelli Naurava Kulkuri yksipuolisesti  peruuttaa tehdyn varauksen.  

Peruutuksesta ilmoitetaan Asiakkaalle kirjallisesti niin pian kuin mahdollista ja palautetaan viivytyksittä kaikki Asiakkaalta perityt maksut korotta ja kuluitta.

Vieritä ylös